Vítejte

Vítejte


Vážení rodiče, přátelé a příznivci FS Světlovánek,

rádi bychom se s vámi podělili o skutečnost, jež se týká značky Světlovánek, kterou si v roce 2016 zaregistroval FS Světlovan a následně prostřednictvím svého právního zástupce nás vyzval k přejmenování, případně k pozastavení činnosti.

Vedení Světlovánku se proti této skutečnosti odvolalo a dokladovalo svoji aktivní činnost a dlouholetou práci s dětmi a mládeží. ÚPV na základě přezkoumání rozhodl o neoprávněné registraci a prohlásil ochrannou známku Světlovánek, zaregistrovanou Světlovanem, za neplatnou. Proti tomuto verdiktu podal Světlovan rozklad, ve kterém se označil jako vlastník, který si chce ochránit historický majetek.

Vzhledem k tomu, že se Světlovánku v následném vyjádření podařilo prokázat, že je více jak 14 let uživatelem názvu a svou prestiž si vybudoval sám, bez přičinění FS Světlovan, rozhodl Úřad průmyslového vlastnictví o zamítnutí rozkladu a potvrzení svého rozhodnutí.

Jednoduše řečeno, Světlovánek může dál tancovat, aniž by mu vyhrožovali právníci. Nejenom že zvítězil selský rozum, ale taky právo stálo na naší straně.

Byli bychom rádi, aby se FS Světlovan zaměřil na svoji činnost, aby děti, které vychovává, neoznačoval jako Světlovánek, aby nás přestal napadat a zastavil svoji snahu zničit fungující dětský i dospělý folklorní souboru Světlovánek. V Bojkovicích přece mohou v klidu vedle sebe fungovat dospělé i dětské spolky zabývající se folklorem, což bychom si přáli.

Děkujeme vám všem, kteří jste nás v tomto sporu vyvolaném FS Světlovan podpořili a drželi nám palce. Doufám jen, že vše nebude pokračovat soudem a drahými právníky.

Jen pro vysvětlení:

1977 – 1988

1992 – 2002

2003

2007

2016

 

O souboru

V roce 1976 iniciovala Ladislava Pavlíková založení dětského folklórního souboru Světlovánek, jehož byla vedoucí až do roku 1980. Od roku 2003 soubor pracuje jako samostatné občanské sdružení. Při svých více než 100 členech se dělí na 4 složky s tanečníky ve věku od 4 do 25 let.

Repertoár souboru tvoří pásma dětských her, párových tanců a písní z moravských Kopanic, Strání, luhačovického Zálesí, Uherskobrodska i z trenčanského kraje.

Světlovánek působí nejen v Bojkovicích, kde mezi pravidelné akce patří například fašanková obchůzka, stavění máje, či Odpoledne u cimbálu pro děti, ale zúčastňuje se také folklorních festivalů a přehlídek v našem i okolních krajích - Kunovské léto, Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově, Jízda králů ve Vlčnově, Dny dětské radosti Brno, Stretnutie priatelov v Trenčanské Turné na Slovensku, Hore Provodovem, Uherskobrodsko v písni a tanci nebo Slavnosti vína v Uherském Hradišti.

číst více...


PartneřiPartneři